Yurtdışı Seçmen Kütükleri Hakkında Duyuru

Şikago Başkonsolosluğu 11.03.2011

Yüksek Seçim Kurulu’nun 27 Şubat 2011 tarih ve 27859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı Kararı uyarınca, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olması nedeniyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oylarını bu kere de sadece gümrük kapılarında kullanabilecekleri, ancak yurtdışı seçmenlerin bundan sonraki seçimlerde sandıkta (yurtdışında kurulacak seçim sandıklarında) veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullanabilmelerini teminen gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu’nun, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne dair Yurtiçi ve Yurtdışı Seçmen Kütükleri’nin oluşturulması ve ilan edilmesi hakkındaki 7 Mart 2011 tarih ve 158 sayılı Kararı’nda yer alan bazı hususlar aşağıda sunulmuştur. Sözkonusu Karar ve eklerine www.ysk.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adreskayıt sisteminden alınan ve yurtdışında yerleşik seçmen niteliğine haiz vatandaşlarımızın kayıtlarının bulunduğu Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nün ilanına, 18 Mart 2011 Cuma günü TSİ 08:00’de www.ysk.gov.tr adresinde başlanacak ve 31 Mart 2011 Perşembe günü TSİ 17:00’de sonlandırılacaktır. Anılan tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dış temsilciliklerce kabul edilmeyecektir.

. Sözkonusu listede adı bulunmayan ve seçimlerde oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın, adres kayıt sistemine dahil olmak ve böylelikle Seçmen Kütüğü’ne eklenmek amacıyla en yakın dış temsilciliğe başvurarak ‘’Adres Beyan Formu’’nu doldurmaları gerekmektedir. Başvurularda yukarıda belirtilen ilan tarih ve saatlerinin dikkate alınması gerekmektedir (Sözkonusu işlem için vatandaşlarımız nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen Başkonsolosluğumuza başvurabilecekleri gibi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından temin edebilecekleri ‘’Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları İçin Adres Beyan Formu (B)’’nu, ilgili tüm bölümlerini doldurup imzalayarak, noter onaylı nüfus cüzdan örnekleri ile birlikte, posta yoluyla Başkonsolosluğumuza iletebilirler. Postada olası gecikmelerden Başkonsolosluğumuz sorumlu olmayacaktır).

. Seçmen niteliğine haiz vatandaşlarımızın, sadece kendileriyle ilgili konularla sınırlı kalmak kaydıyla Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne itiraz edebilmeleri mümkündür. Sözkonusu itirazlar Ankara İl Seçim Kurulu’na bağlı Yurdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan veya dış temsicilikler aracılığıyla, yazılı olarak, süresi içerisinde yapılabilir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar

552nkr45cwukzn45neddin45ADRES BEYAN FORMU

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Kişisel Başvuru: 9.00-12.00
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
21.8.2018 Kurban Bayramı 1.Gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı