2011 Yılı Son Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru

Şikago Başkonsolosluğu 27.05.2011

Milli Savunma Bakanlığımızın, 1 Temmuz-31 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacak 2011 yılı son yoklama işlemlerine ait duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

 

2011YILI SON YOKLAMA İŞLEMLERİNE AİT DUYURU

 

1. 1 Temmuz-31 Ekim 2011 tarihleri arasında son yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak son yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 25. maddesi gereğince müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2011 yılı son yoklama işlemleri 1 Temmuz-31 Ekim 2011 tarihleri arasında icra edilecektir.

3. 1 Temmuz-31 Ekim 2011 tarihleri arasında;

a.       1 Ocak 2011 tarihinde askerlik çağına giren 1992 doğumlu yükümlüler,

b.      Son yoklamaları esnasında haklarında 31 Ekim 2011 tarihine kadar ertesi yıla terk kararı verilen 1991 ve daha yaşlı doğumlular,

c.       31 Ekim 2011 tarihinden sonra öğrenciliği nedeniyle ertelemesi yapılamayacak olanlar son yoklama işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Askerlik meclisleri 1 Ağustos-30 Eylül 2011 tarihleri arasında askerlik şubelerinde faaliyetlerini yürüteceklerdir.

5. 2011 yılında son yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlülerin listeleri 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren muhtarlıklarda ilan edilecektir.

6. Yükümlüler son yoklama işlemleri için askerlik şubelerine gelirken;

a.       Nüfus cüzdanı

b.      İki adet fotoğraf

c.       Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

d.      Meslek veya sanatlarına ait belgeler

e.       Sürücü belgesi ve fotokopisi

f.       Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait tedavi belgeleri ve raporları

g.       Verem Savaş Dispanseri’nden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında getireceklerdir.

7. Yurtdışında bulunan yükümlüler işlemlerini bulundukları yerdeki yurtdışı temsilciliklerimize başvurarak yaptıracaklardır.

8. 31 Ekim 2011 tarihine kadar;

a.       Mazeretsiz olarak son yoklamasını yaptırmayan,

b.      Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerde bulundurmayan yükümlüler, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 30. maddesi gereğince yoklama kaçağı işlenme tabi tutulacaklardır.

9. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.asal.msb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

10. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Kişisel Başvuru: 9.00-12.00
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
21.8.2018 Kurban Bayramı 1.Gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı