Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Yükümlülere Dair Milli Savunma Bakanliği Özel Talimatina İlişkin Duyuru

Şikago Başkonsolosluğu 18.11.2011

1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında, 2012 yılı içerisinde silah altına alınacak dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin celp, sevk ve geçici terhis işlemlerine ilişkin ‘’Özel Talimat’’ Milli Savunma Bakanlığımızdan alınmakla aşağıda sunulmaktadır.

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TABİ YÜKÜMLÜLERİN 2012 YILI CELP, SEVK VE GEÇİCİ TERHİS İŞLEMLERİNE DAİR ÖZEL TALİMAT

 

1. KAPSAM

 

Bu talimat, 2012 yılı celp dönemlerinde temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevk edilecek dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlüler ile celp, sevk ve geçici terhis işlemlerini yürüten makamları kapsar.

 

2. SEVKİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

Birinci tertip yükümlülerin sevki 2-4 Ocak 2012, ikinci tertip yükümlülerin sevki 1-3 Nisan 2012, üçüncü tertip yükümlülerin sevki 28-30 Nisan 2012, dördüncü tertip yükümlülerin sevki 1-3 Temmuz 2012, beşinci tertip yükümlülerin sevki 1-3 Eylül 2012 ve altıncı tertip yükümlülerin sevki 1-3 Ekim 2012 tarihlerinde icra edilecektir.  Celp dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişiklik olması halinde değişiklik ayrıca yayımlanacaktır.

 

3. YÜKÜMLÜLERİN SEVK EDİLECEKLERİ SINIF VE EĞİTİM BİRLİĞİ

 

Yükümlüler 21 gün süreli temel askerlik eğitimlerini piyade sınıfı ile 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda (Burdur) yerine getireceklerdir.

 

4. CELP VE SEVKİN İCRASI

 

Asker Alma Dairesi Başkanlığı, Konsolosluklar, Asker Alma Bölge ve Askerlik Şube Başkanlıkları, Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı tarafından yapılacak işlemler, ilgi (b) Yönetmelikte açıklanmıştır.

 

5. DİĞER HUSUSLAR

 

a.Yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti başvuruları Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi’ne (MBS) işlenmeden önce, varsa askerlik ertelemeleri iptal edilecek ve son yoklama bilgileri kaydedilecektir.

 

b.Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılması gereken yükümlüler hakkında, MBS ‘’Dövizle Askerlik Başvuru İşlemleri’’ ekranında yer alan ‘’Kapsamdışı İşlemler’’ menüsünden, yükümlünün durumuna uygun kapsamdan çıkartma işlemi yapılacaktır. Kapsamdışı işlemi yapılırken ‘’Kaynak Son Durum” ve ‘’Kaynak Hizmet Şekli” bölümleri yükümlünün önceki askerlik safahatına uygun olarak seçilecek, kapsamdan çıkartılan yükümlülerin statüleri kesinlikle ‘’Dövizle Er” veya “Dövizle Yedek Subay” olarak bırakılmayacaktır.

 

c. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdukları halde, döviz ödemelerini veya temel askerlik eğitimlerini yerine getirmedikleri için kapsamdan çıkartılanlardan, ödemelerini 7.668 Euro’ya tamamlayarak yeniden başvuranlar ile diğer nedenlerden dolayı kapsamdan çıkartılmalarına rağmen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) kararına istinaden veya Asker Alma Dairesi Başkanlığınca uygun görülmesi nedeniyle yeniden dövizle askerlik hizmeti kapsamına alınmaları gerekenlerin MBS kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Asker Alma Dairesi Başkanlığınca yeniden yasa kapsamına alınma işlemi yapılması gerekmektedir. Sözkonusu yükümlülerin askerlik safahatları ile dövizle askerlik başvuru belgeleri yeniden kapsama alınmalarını teminen Asker Alma Dairesi Başkanlığına ivedi belgegeçer ile, müteakiben posta yolu ile gönderilecektir. Yükümlülerin MBS kayıtlarındaki değişiklikler yasa kapsamına alınmalarını müteakip Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca yapılacaktır.

 

ç. Yükümlülerin celp dönemi değişiklikleri, talepleri doğrultusunda Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca yürütülecektir. Bu durumdakilerin MBS ‘’Dövizle Askerlik Başvuru İşlemleri’’ ekranında celp dönemi değişikliği yapılırken;

 

1. 38 yaş sınırı içerisinde başvuruda bulunmuş olanlar için 39 yaşını tamamlayacakları yıl içerisindeki Ekim celp döneminin daha sonrasında,

 

2. 38 yaşını tamamladıktan sonra başvuruda bulunmuş olanlar için başvuru tarihlerini takip eden en geç ikinci celp döneminin daha sonrasında olan bir celp döneminin seçilmemesine dikkat edilecektir.  Tabi oldukları en son celp döneminden sonraki bir celp dönemini talep edenlerin, varsa belgeleri ile birlikte celp dönem değişikliği talepleri değerlendirilmek üzere Asker Alma Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

 

d. Yükümlülerin almış oldukları “Sevk Geciktirmesi” ve “Ertesi Yıla Bırakma” kararlı sağlık raporları, askerlik şubelerince MBS kayıtlarına işlenecek, tabi olacakları en son celp dönemini geçmemesi kaydıyla, yükümlülerin sevke tabi oldukları celp dönemi, rapor süresinin bitim tarihini takip eden ilk celp dönemi olarak tespit edilecektir.  Bu durumdakilerden ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlı rapor alanlar hakkında, MBS Dövizle Askerlik Başvuru İşlemleri ekranındaki ‘’Kapsamdışı İşlemler’’ menüsünden bu talimatın 5/b bendinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

 

e. “Sevk Geciktirmesi” veya “Ertesi Yıla Bırakma” kararlı sağlık raporu aldıklarından ya da AYİM’de açmış oldukları davaları kazandıklarından tabi oldukları son celp döneminden sonraki bir celp dönemine planlanması gereken yükümlülerin başvuru belgeleri, raporları ve askerlik safahatları gerekli değişikliğin yapılabilmesi için Asker Alma Dairesi Başkanlığına belgegeçer ile bildirilecektir.

 

f. Temel askerlik eğitimine sevk edilecek yükümlülerin sevk belgeleri, her celp döneminin başlangıç tarihinden beş gün önce, Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığınca MBS’den alınacaktır.

 

g. Bu talimatın 5/c bendinde durumları belirtilenler hariç olmak üzere, dövizle askerlik başvuru belgelerinin, kaynağa alınmak üzere Asker Alma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi  işlemine son verilmiştir. Ancak, sevkin başlangıç tarihine beş gün veya daha az bir süre kala (sevk tarihleri dahil) vefat edenlerin, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor alanların, Türk vatandaşlığı kaybettirilen veya Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenlerin, kapsamdan çıkartıların veya başka bir nedenden dolayı sevklerinin yapılması mümkün olmayan yükümlülerin durumları, Asker Alma Dairesi Başkanlığına, Konsolosluklarına, yükümlülerin kendilerine ve Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına, ivedi belgegeçer ile, müteakiben posta yolu ile gönderilerek, sehven silahaltına alınmaları önlenecektir.

 

ğ. 2012 yılı içerisinde icra edilecek olan celp, sevk ve geçici terhis işlemleri, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak, ilgi (b ve c)’ de belirtilen esaslar dahilinde yürütülecektir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Kişisel Başvuru: 9.00-12.00
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
21.8.2018 Kurban Bayramı 1.Gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı