Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Soru-yanıtlar

Şikago Başkonsolosluğu 13.05.2013

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun uyarınca 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan zorunlu genel sağlık sigortasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan soru ve yanıtların yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bölümleri aşağıda sunulmaktadır:

 

İkamet adresi Türkiye'de olmakla birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması gerekmekte midir?

 

Sözkonusu kişiler, kendileri veya Türkiye'deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden ikametgah adreslerini yurtdışındaki adresleri olarak güncellemeleri durumunda genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye'de yaşayan bakmakla yükümlü bulundukları kişiler (eş, çocuk, ana, baba) Kanunun 60/g bendi kapsamında tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri vesilesiyle yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

Türkiye'de çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına gidenlerin durumu ne olacaktır?

 

Kanuna göre 4/a kapsamında olan kişiler (sigortalı çalışanlar), yurtdışında ücretsiz izinli oldukları sürelerde, işverenin bildirimi üzerine, bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımından faydalandırılacaklardır. Kanuna göre 4/c kapsamında olan kişiler ise (memur statüsünde çalışanlar) bir yıllık ücretsiz izinli oldukları süre içerisinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından, anılan sürede sağlık yardımlarından faydalandırılacaklardır.

 

Burs kazanan eşiyle birlikte ABD'ye veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye giden, ancak kendisi evhanımı olarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorunda kalacaklar mıdır?

 

Bu kişilerin ikametgahlarının, kendileri veya Türkiye'deki yakınları tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi halinde sözkonusu kişiler genel sağlık sigortalısı kapsamında prim ödemeyeceklerdir.

 

Çifte vatandaş olup Türkiye'de sigortası bulunmayan, ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekliliği bulunan Türk vatandaşları ne yapacaklardır?

 

Çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin vatandaşlığına sahip oldukları ülke ile ülkemiz arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmaması ve anılan kişilerin ikametgahlarının yurtdışında bulunması durumunda, sözkonusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır (Ülkemiz ile ABD arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır).

 

T.C. vatandaşı olup yurtdışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacaklardır? Onlar adına herhangi bir aile yakınları gelir testine başvurabilecek midir?

 

Bu durumdaki kişilerin kendileri veya Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgah adreslerinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yurtdışındaki adresleri olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda sözkonusu kişiler, ikametgahları yurtdışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir. Ancak, Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kendilerine bakmakla yükümlü olan bir kişinin olmaması durumunda, gelir testine başvurarak gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Eğitim için yurtdışına giden ve sağlık sigortaları bulundukları devlet veya okullar tarafından karşılanan vatandaşlar ne yapacaklardır?

 

Bu durumdaki kişilerin kendileri veya Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgahlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yurtdışındaki adresleri olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda sözkonusu kişiler, ikametgahları yurtdışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.

 

Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye'de sigortası bulunmayanlar ne yapacaklardır?

 

Bu durumdaki kişilerin kendileri veya Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgahlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yurtdışındaki adresleri olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda sözkonusu kişiler, ikametgahları yurtdışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Kişisel Başvuru: 9.00-12.00
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
21.8.2018 Kurban Bayramı 1.Gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı