2014 Yılı Yoklama İşlemlerine Ait Duyuru

Şikago Başkonsolosluğu 23.12.2013

Milli Savunma Bakanlığının, 2014 yılı yoklama işlemlerine ait duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

1. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, ayni Kanun’un 25. maddesi gereğince, müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

 1. 1 Ocak 2014 tarihinde askerlik çağına girecek olan 1995 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar,

 2. 1995 ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu (dahil) ve ustu olanlardan erteleme hakkini kullanmadan silah altına alınmak isteyenler,

 3. Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silah altına alınmak isteyenler,

 4. Halen erteli durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silah altına alınmak isteyenler,

 5. Erteleme suresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3. Tahsili lise mezunu (dahil) ve ustu olan yükümlülerin erteleme hakkini kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe kadar, 1995 doğumlularda muhtemel 6 Şubat 2014 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Yükümlüler yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;

 1. Nüfus cüzdanı

 2. İki adet vesikalık fotoğraf

 3. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

 4. Meslek veya sanatlarına ait belgeler

 5. Sürücü belgesi ve fotokopisi

 6. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları

 7. Verem Savaş Dispanseri’nden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında getireceklerdir.

5. Yurtdışında bulunan yükümlüler işlemlerini bulundukları yerdeki yurtdışı temsilciliklerimize başvurarak yaptıracaklardır.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe, 1995 doğum ve bunlarla isleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 6 Şubat 2014 tarihine kadar;

 1. Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

 2. Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerde bulundurmayan yükümlüler, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 30. maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaklardır.

7. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.asal.msb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

8. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Kişisel Başvuru: 9.00-12.00
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
21.8.2018 Kurban Bayramı 1.Gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı