Ülkemiz Üzerinden Suriye'ye Ayni Ve Nakdi Yardım

Şikago Başkonsolosluğu 11.01.2016

Yabancı şahısların ve sivil toplum kuruluşlarının ülkemiz üzerinden Suriye’ye sevk etmek istedikleri yardım malzemelerinin ülkemize girişlerinde izlenmesi gereken yöntemler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgi:

a) Nakdi yardımlar:

Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına ülkemiz tarafından sunulan hizmetlere katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ve Türk Kızılayı’nın bu amaçla açtığı hesaplara bağışlarını yatırabilmektedir.

AFAD hesaplarına:
https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=170&IcerikID=1008

Türk Kızılayı hesaplarına:
http://www.kizilay.org.tr/bagis-yontemleri/banka-hesap-numaralari

linklerinden erişilebilmektedir.

Bu bağışlar şartsız olarak yapılabildiği gibi, belli bir hizmetin sunulması veya Suriyeliler için kurulan geçici barınma merkezlerinin tamamının veya belli bir bölümünün (okul, sağlık merkezi gibi) inşaatı için şartlı olarak da yapılabilmektedir. Bağışın şartlı olarak yapılacak olması durumunda, bağış yapılmadan evvel bağışın yapılacağı kuruluştan (AFAD veya Türk Kızılayı) şartın yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda teyit alınması önem arz etmektedir. Bağışın belirlenen şarta uygun olarak kullanıldığı AFAD ve Türk Kızılayı tarafından belgelendirilebilmektedir.

b) Ayni yardımlar: Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve STK'ların geçici barınma merkezlerine veya Türk Kızılayı tarafından yürütülen sıfır noktası yardım operasyonuna yönelik ayni katkıları, gümrük işlemleri ülkemizce yapılmak üzere; 2/3 Konu : Ülkemize insani yardım kabulü Tarih : 11.02.2015
- Havayoluyla sevk edilecekler için Adana Şakirpaşa Havalimanı ve Gaziantep Havalimanı,
- Denizyoluyla sevk edilecekler için Mersin Limanı,
- Karayoluyla sevk edilecekler için Gaziantep TIR Gümrüğü varışlı olmak üzere iletilebilmektedir.


İnsani yardım malzemelerinin ülkemizden tedarik edilmesi durumunda, bunların doğrudan geçici barınma merkezlerine veya sıfır noktası yardımlar için oluşturulan Yardım Kabul Merkezlerine teslim edilmesi de mümkündür. Bağışçıların kamplara getirilen yardım malzemelerinin dağıtımında hazır bulunmalarına izin verilmemekle birlikte, malzemelerin üzerinde bağışçının logosunun yer almasında bir sakınca görülmemektedir.

Ayni katkıların AFAD veya Türk Kızılayı tarafından kabul edilebilmesi için gerekli şartlar:
- Nitelik, raf ömrü vb. hususlar bakımından ihtiyaca uygun evsafta olması,
- Anılan kurumlardan, yardım malzemesinin listesi de gönderilmek suretiyle, önceden onay alınması, bu amaçla Bakanlığımıza, AFAD’a veya Türk Kızılayı’na başvuruda bulunulması,
- Malzemeye ait gümrük belgelerinde Adana, Gaziantep, Mersin İl AFAD Müdürlüğü veya Türk Kızılayı adına gönderildiği ibaresinin yer alması.

Onay alındıktan sonra yola çıkarılan ayni yardımlara ilişkin aşağıdaki belgelerin gümrük işlemleri için önceden Bakanlığımıza veya Türk Kızılayı’na iletilmesi beklenmektedir.

Bu belgelerin önceden alınmaması halinde gümrük işlemlerinde gecikmeler yaşanmaktadır (gümrük işlemlerinde yaşanacak gecikmelerde ve oluşabilecek herhangi bir ücrette gönderici sorumludur.):
- Ayrıntılı malzeme listesi (ilaç ve gıda malzemesi içeriyorsa, son kullanma tarihleri de belirtilmeli ve son kullanma tarihine en az 6 ay kalmış olmalıdır),
- Uçakla gönderiliyorsa havayolu senedi (airway bill), karayoluyla gönderiliyorsa TIR karnesi, denizyoluyla gönderiliyorsa konşimento (alıcı Türk Kızılayı veya AFAD olarak belirtilmelidir), - Gıda malzemelerinin sağlık sertifikaları,
- Yardım malzemelerinin faturaları veya malzemelerin değerini gösteren bağış senetleri.

Kabulü kesinlikle mümkün olmayan ayni yardımlar:
- Önceden onay alınmadan (emrivaki) ülkemize gönderilenler,
- Miada tabi olup da miadı geçmiş veya 6 ay içinde geçecek olanlar,
- Kullanılmış olanlar,
- Gümrükte özel sertifika vb belgeye tabi olmasına karşın herhangi bir belgesi olmaksızın sevkedilenler.

Tıbbi yardım malzemelerinin gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ithalata uygunluk onayı verilmesi gerekmektedir. Bu durum, sıfır noktasından Suriye’ye sevk edilecek malzemeler için de geçerlidir. Bu işlem için gerekli düzenlemeler AFAD veya Türk Kızılayı yetkililerince yürütülmektedir.

Dışişleri Bakanlığınca sadece AFAD’a veya Türk Kızılayı’na iletilen yardım malzemeleri sevkiyatları takip edilmektedir. Diğer alıcılara, örneğin kamu yararına dernek statüsü taşıyan STK’lara gönderilen sevkiyatlar hakkındaki bilgiler Dışişleri Bakanlığına ulaşmamakta, dolayısıyla 3/3 Konu : Ülkemize insani yardım kabulü Tarih : 11.02.2015 bu sevkiyatlara ilişkin işlemlerin (sevkiyatların takibi, içeriği hakkında bilgi edinilmesi dahil) Türk Kızılayı ve İçişleri Bakanlığı tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

İnsani yardımların ülkemize kabulü konusunda gönderici kurum, sivil toplum kuruluşu, özel veya tüzel kişilerin, hangi yardım malzemelerine ihtiyaç bulunduğu, yardım malzemelerine ilişkin listelerin nasıl hazırlanması gerektiği, bunların ülkemize hangi yollardan ve ne şartlarda sevk edilecekleri gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmamaları, gereksiz yazışmaların yapılmasına ve vakit kaybının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Bu gereksiz yazışma ve vakit kaybının önüne geçilebilmesini teminen, göndericilerin Türk Kızılayı'yla veya AFAD’la doğrudan temas ederek yukarıda belirtilen konularda ön bilgi almaları ve yardım malzemesi listelerini öncelikli olarak doğrudan Türk Kızılayı'yla ve AFAD'la paylaşmaları yararlı olacaktır. Bu çerçevede, insani yardım malzemelerinin ülkemize sevki konusunda Türk Kızılayı’ndan doğrudan temasa geçilebilecek yetkililerin irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Serkan Yılmazkurt: Uluslararası Programlar Müdürlüğü Sorumlusu Telefon: + 90 312 245 45 00 ( Dahili: 6195) Elektronik posta: serkan.yilmazkurt@kizilay.org.tr
Nadir Tülek: Uluslararası Programlar Müdürlüğü Sorumlusu Telefon: + 90 312 245 45 00
(Dahili: 6034) Elektronik posta: nadir.tulek@kizilay.org.tr


Diğer taraftan, olabilecek ilave sorular için AFAD'la + 90 (312) 220 26 26 numaralı telefondan temas edilebilecektir.

Yukarıda kayıtlı hususlar doğrultusunda, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilere veya ülkemiz üzerinden sıfır noktası sınır yardımı kapsamında Suriye’ye yardım malzemesi göndermeyi arzu eden yabancı kişi veya kuruluşların, öncelikli olarak Türk Kızılayı'yla temasa geçmeleri ve yardım malzemesi listelerini doğrudan Türk Kızılayı'yla paylaşmaları uygun olacaktır.

Ülkemizdeki barınma merkezlerinde kalan Suriyelilere gönderilecek insani yardımlara/ülkemiz üzerinden sıfır noktası operasyonları kapsamında Suriye’ye gönderilecek insani yardımlara ilişkin olarak Türk Kızılayı’nca Türkçe ve İngilizce hazırlanan “Sevkiyat Yönergesi (Shipping Instructions)" ilişikte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar

Sevkiyat Yönergesi.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Kişisel Başvuru: 9.00-12.00
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
21.8.2018 Kurban Bayramı 1.Gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı