Başkonsolosluğumuz Ticaret Ataşeliği’nin Sözleşmeli Sekreter Alımına İlişkin İlanı

Şikago Başkonsolosluğu 04.03.2020

T.C. Şikago Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşeliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu,

5 Mart 2020

T.C. Şikago Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşeliğinde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. En az üniversite veya dengi okullardan mezun olmak,

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

4. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

5. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (bu dillere ek olarak İspanyolca da bilmek tercih sebebidir),

6. Bilgisayar ve ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek.

7. Genel ekonomi ve dış ticaret konularında bilgi sahibi olmak,

8.T.C. uyruklular için çalışma ve oturma iznine sahip olmak.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini, ekonomi ve dış ticaret konularında bilgi seviyesini ve mezkur konulara ilgisini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri (Birden fazla vatandaşlığının olması durumunda tüm pasaportları),

4. Kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti (Birden fazla vatandaşlığının olması durumunda tüm kimlikleri),

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti,

6. T.C. uyruklular için yabancı dil seviyelerini tevsik eder belge,

7. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

8. ABD’de çalışma izni bulunduğu ve ABD’de yerleşik olduğunu gösterir belge,

8. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya kimlik belgelerinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Başvuruları uygun bulunan adaylara sınav tarihleri bilahare bildirilecek olup yazılı sınav, T.C. Şikago Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel kültür, genel ekonomi, dış ticaret.

Uygulamalı Sınav Konuları : Ofis yazılımlarının kullanılması.

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 17 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Ticaret Ataşeliğimiz “Turkish Consulate General in Chicago, Office of the Commercial Attaché, 455 N Cityfront Plaza Dr. Suite 2900, Chicago, IL, 60611” adresine ulaşacak şekilde yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Ticaret Ataşeliğimiz sorumlu değildir.

V) UYARI

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

VI) SINAV YERİ:

Yazılı ve Sözlü Sınav: T.C. Şikago Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşeliği, 455 N Cityfront Plaza Dr, Suite 2900, Chicago, IL 60611

E-mail:chicago@trade.gov.tr


Ayşe Selcan Şanlı Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:30

Kişisel Başvuru: 9:30 - 12:00 / 14:00 - 16:00
1.1.2020 Yılbaşı
20.1.2020 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
17.2.2020 President's Day - Federal Tatil
25.5.2020 Memorial Day - Federal Tatil
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü - Federal Tatil
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day - Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day - Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2021 Yılbaşı