Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nda Yapılan Değişiklik , 16.02.2011

 

 

 

DUYURU

 

 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarih ve 6108 sayılı Kanun, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na ‘’Geçici 43. Madde’’ olarak eklenmiştir.

 

Anılan maddenin tam metni ile sözkonusu Kanun’dan yararlanma esaslarını düzenleyen ‘’1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43. Maddesinin Uygulanma Esasları Hakkında Özel Talimat’’a www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm adresinden ulaşmak mümkündür.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu