Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Kayıt Sistemi Hakkında Duyuru , 03.03.2011

 

 

25 Nisan 2006 tarih ve 5490 sayılı ‘’Nüfus Hizmetleri Kanunu’’ ile 23 Kasım 2006 tarih ve 11320 sayılı ‘’Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’’ uyarınca, yerleşim yeri adresi yurtdışında olan vatandaşlarımızın adreslerini yurtdışı temsilciliklerimize bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Sözkonusu bildirim şahsen yapılabileceği gibi posta yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir.

 

‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’’ gereğince, vatandaşlarımızın ülkemizdeki tüm bürokratik işlemlerinde ve seçmen kütüklerinin oluşturulması ve nüfus sayımı gibi konularda, vatandaşlarımızın beyan ettikleri adresler esas alınmaktadır.

 

Bu çerçevede, halihazırda adres beyanı yaptırmamış olan vatandaşlarımızın nüfus cüzdanları ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları  veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sayfasından temin edebilecekleri ‘‘Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları İçin Adres Beyan Formu (B)’’nu, ilgili tüm bölümlerini doldurup (aynı adreste bulunan kişilerin kimlik bilgileri ve varsa Türkiye’de bulunan diğer adres bilgileri bölümleri dahil) imzalayarak, noter onaylı nüfus cüzdan örnekleri ile birlikte, posta yoluyla Başkonsolosluğumuza iletmeleri gerekmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu