Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Japonya'ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımız İçin Duyuru , 03.03.2011

Yetkili Türkiye Cumhuriyeti makamları, Japonya’nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren sadece makinada okunabilir pasaport tanzim edilmesine ilişkin tavsiye kararı uyarınca, anılan tarihten itibaren sınırlarında ek önlemler alacağını bildirmişlerdir. 

Eski tip diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportların Japonya’nın sınır kapılarında daha dikkatli incelemelere tabi tutulacağı ve inceleme sonucunda durumları uygun görülmeyenlerin geri gönderilebilmelerinin ihtimal dahilinde olduğu gözönünde bulundurularak, Japonya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini sınır kapıları yerine ilgili Japon temsilciliklerinden almalarında yarar görülmektedir.

Saygıyla duyurulur.

 
T.C. Şikago Başkonsolosluğu