Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin Duyuru , 08.03.2011

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde kurulan ‘’Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’’na yurtdışından seçilecek üyelere ilişkin olarak hazırlanan ilan metni ekte sunulmaktadır.

 

İncelenmesinden de görüleceği üzere, ilanda, sözkonusu Kurul bünyesinde yer almak isteyen vatandaşlarımızın 25 Mart 2011 tarihine kadar yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurmalarının gerektiği belirtilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu