Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-devlet Kapısı Şifreleri , 15.03.2011

Vatandaşlarımızın çeşitli kamu hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşmalarını sağlayan e-Devlet Kapısı Projesi kapsamında, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişiler, yurtdışı temsilciliklerimizden alacakları şifreleri kullanmak suretiyle, e-Devlet Kapısı Projesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabileceklerdir.

 

Anılan hizmetlerden bu yolla yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, T.C. kimlik numaralarını haiz nüfus cüzdanları veya anılan kimlik numaralarını gösterir bir belge ile (5901 sayılı Kanun kapsamında vatandaşlıktan çıkanlar eski T.C. kimlik numaralarını kullanacaklardır) şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

 

Öte yandan, ABD’de yaşayan vatandaşlarımızın şifrelerini, Türkiye’ye gittikleri bir dönemde, herhangi bir PTT şubesinden almaları da mümkün olacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu