Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-pasaport Başvurularında Kullanılacak Fotoğraflar , 04.04.2011


Pasaport başvuruları için uygun nitelikleri taşıyan fotoğraf örnekleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ekte sunulmaktadır.