Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Hizmeti Celp Dönemlerinde Yapılan Değişiklik , 19.05.2011


1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlü sayısının yıllara göre artış göstermesi nedeniyle ve celp dönemlerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış olan değişikliğe dair bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 

. Dövizle askerlik celp dönemi sayısı Mayıs ve Eylül celp dönemleri de ilave edilerek dört celp döneminden altı celp dönemine çıkarılmıştır. Sözkonusu uygulamaya 2012 yılından itibaren başlanılacaktır.

 

. Temel askerlik eğitimini 2012 yılı içerisinde yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız ilave edilen yeni celp dönemlerini dövizle askerlik hizmeti başvuruları sırasında tercih edebileceklerdir. 2013 yılı ve takip eden yıllarda icra edilecek celp dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ise her celp yılının başlangıcından önce yayınlanacak genel celp emirleriyle ayrıca bildirilecektir.

 

. Yeni celp dönemlerinin icra edileceği tarihler ve 39 yaş ve sonrasında 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-1 ve Geçici 43. maddeleri kapsamında dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunanların temel askerlik eğitimlerini yerine getirebilecekleri en son celp dönemlerini gösterir çizelge aşağıda sunulmaktadır. Tabi oldukları en son celp dönemini de aşan mazereti olanların, mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerinin ve yabancı dille yazılmış belgelerin Türkçe tercümelerinin, kişilerin sevk edilecekleri tarihten önce dış temsilcilikler aracılığıyla Asker Alma Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi halinde durumları değerlendirilecektir.

 

Yeni Celp Dönemleri ve Sevk Tarihleri

 

Celp Dönemleri                                                                Sevk Tarihleri

 

   Ocak 2012                                                                        02-04 Ocak 2012

   Nisan 2012                                                                      01-03 Nisan 2012

   Mayıs 2012                                                                     28-30 Nisan 2012

   Temmuz 2012                                                                  01-03 Temmuz 2012

   Eylül 2012                                                                        01-03 Eylül 2012

   Ekim 2012                                                                         01-03 Ekim 2012

 

39 Yaş ve Sonrasında Dövizle Askerlik Başvurunda Bulunan Yükümlülerin ‘’Başvuru Tarihlerine’’ Göre Temel Askerlik Eğitimlerini Yerine Getirebilecekleri ‘’En Son Celp Dönemi’’

 

                               Başvuru Tarihi                                                                 En Son Celp Dönemi

 

                               1 Ocak-31 Mart 2012 arası                                             Temmuz 2012 Celp Dönemi

                               1 Nisan-27 Nisan 2012 arası                                           Eylül 2012 Celp Dönemi

                               28 Nisan-30 Haziran arası                                               Ekim 2012 Celp Dönemi

                               1 Temmuz-31 Ağustos arası                                          Ocak 2013 Celp Dönemi

                               1 Eylül-30 Eylül arası                                                       Nisan 2013 Celp Dönemi

                               1 Ekim-31 Aralık arası                                                     Mayıs 2013 Celp Dönemi

                              

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu