Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Temmuz 2011 Celbi , 06.06.2011

Temmuz 2011 celp döneminde temel askerlik eğitimine sevkedilecek dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin yapmaları gereken işlemleri konu alan Milli Savunma Bakanlığı duyurusu aşağıda sunulmaktadır. Anılan celp döneminde askerlik hizmetlerini yapmak üzere başvuruda bulunmuş vatandaşlarımızın kapsama alınıp alınmadıklarına dair bilgiye Başkonsolosluğumuzu veya Askerlik Şubeleri’ni arayarak ulaşmaları mümkündür.

TEMMUZ 2011 CELP DÖNEMİNDE SEVKEDİLECEK OLAN DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TABİ YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU METNİ

1. Celp listelerinde isimleri yazılı olan yükümlülerin sevk evraklarını almak için nüfus cüzdanları, pasaportları (Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımız ayrıca tabiiyetinde bulundukları diğer ülke pasaportunu da getireceklerdir), dövizle askerlik başvuru belgeleri ve  oturma ve çalışma izin belgeleri (oturma ve çalışma izinleri pasaportlarında bulunmuyorsa) ile birlikte, gemi adamlarının da gemi adamı cüzdanları ile birlikte, 1-3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.  Oturma veya çalışma izin süreleri 24 Temmuz 2011 tarihinden önce bitenler mutlaka anılan izinlerini uzattırmış olacak şekilde sevk için başvuracaklardır.

3. Temmuz 2011 celp döneminde sevke tabi iken mazeretleri nedeniyle sevklerini daha sonraki celp dönemlerine erteletmek isteyen yükümlülerden;

a. 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödeyerek dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmuş 1972 ve daha genç doğumluların tercih ettikleri yeni celp dönemlerini (39 yaşını tamamlayacakları yılın Ekim celbini geçmeyecek şekilde) belirten dilekçelerini sevk tarihinden önce Askerlik Şubeleri’nde olacak şekilde göndermeleri,

b. 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödeyerek dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmuş 1971 ve daha yaşlı doğumluların sevke tabi oldukları en son celp dönemini de aşan mazeretlerine ilişkin evrakı, Türkçe tercümeleriyle birlikte ve Konsoloslukları aracılığıyla, sevk tarihlerinden önce Asker Alma Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

4. MSB Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanmış sağlık raporlarına istinaden sevkleri daha önceki celp dönemlerinden bu döneme ertelenmiş olanların, sevke engel hallerinin bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla, sevk tarihinden en az on gün önce yurda dönerek Askerlik Şubeleri’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu