Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adli Sicil Kayıtlarının Verilmesi , 23.08.2011

Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, adli sicil kayıtlarının doğrudan dış temsilciliklerimizce verilmesi işlemine başlanmıştır. Böylelikle, daha önce başvuru tarihinden itibaren yaklaşık bir ay sonra teslimi mümkün olan adli sicil kayıtlarına vatandaşlarımızın anında erişimleri sağlanmış olmaktadır.

 

Adli sicil kayıtları, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yabancıların sadece yurtdışındaki iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere, başvuru sahibinin bizzat kendisine veya vekaletnamede bu yönde açıkça yetki verilmesi şartıyla vekiline verilebilecektir.

 

Başvuruların şahsen yapılması gerekmekte olup, posta ile başvuru yapılması mümkün olmamaktadır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu