Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bedelli Askerlik Hizmetine İlişkin Duyuru , 29.12.2011

6252 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun geçici 46. maddesi ile düzenlenen bedelli askerlik hizmetine ilişkin başvuru şartlarını ve temel unsurları içeren bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 

. 6252 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (anılan tarih dahil) 30 yaşından gün almış (31 Aralık 1982 ve daha önceki tarihte doğanlar) ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlüler, istekleri halinde, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmaları ve 30.000 Türk Lirasını ödemeleri kaydıyla, temel askerlik hizmetine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.

 

. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin başvurular, yurt içinde Askerlik Şubesi Başkanlıklarına, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına şahsen yapılabilecektir. Posta veya vekaletle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

. Başvurular 15 Aralık 2011-15 Haziran 2012 (dahil) tarihleri arasında alınabilecektir.

 

. Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olanlar, istekleri halinde,  15 Haziran 2012 tarihine kadar bedelli askerlik hizmeti için başvurabileceklerdir.

 

. Yükümlüler 30.000 Türk Lirası bedeli peşin veya yarısını başvuru sırasında, geri kalanını ise başvurudan itibaren en geç 6 ay içerisinde bir defada ödeyeceklerdir. Ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Yükümlüler ödemelerini kendileri veya yakınları aracılığıyla yurt içinden de yapabileceklerdir.  Ödemelerini zamanında yapmayanlar askerlik kapsamından çıkartılacaktır.

 

. Bedelli askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmiş yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlanmış olanlar sona erdirilecektir. 

 

. Bedelli askerlik ile ilgili mevzuata ve konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye Milli Savunma Bakanlığımızın web sitesinden ulaşmak mümkündür.

 

Saygıyla Duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu