Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Şubat 2012 Er Celbinde Silah Altina Alinacak Yükümlülere Ait Duyuru , 20.01.2012

1. Şubat 2012 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca mütekip maddelerde açıklanmıştır.

 

2. Şubat 2012 er celbi birinci  grupta sevke tabi yükümlülerin 21-24 Şubat 2012, ikinci grupta sevke tabi olanların 3-5 Nisan 2012 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 

3. Şubat 2012 er celp döneminde;

 

a.       1992 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2012 olanlar,

 

b.       Celp dönemi Şubat 2012 olmadığı halde, Şubat 2012 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

c.        Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden Şubat 2012 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 3 Şubat 2012 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 

5. Şubat 2012 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 3 Şubat 2012 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, sevk tarihinden on gün önce şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 

7. Şubat 2012 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 24 Şubat 2012 (dahil), ikinci grupta sevke tabi olanlardan 5 Nisan 2012 (dahil) tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu