Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolosluğumuz Önünde Düzenlenecek Gösteri , 17.04.2012

Türk toplumunun değerli mensupları,

24 Nisan 2012, Salı günü 11.00-13.00 saatleri arasında bir grup Ermeni tarafından Başkonsolosluğumuzun bulunduğu binanın önünde gösteri düzenleneceği öğrenilmiştir.

 

Yerel güvenlik makamları tarafından gerekli önlemlerin alınacağı sözkonusu saatlerde, Başkonsolosluğumuz normal mesaisine devam edecektir.

 

Saygılarımla,

 

 

Fatih YILDIZ

Başkonsolos