Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2012 Yılı Yoklama İşlemlerine Ait Duyuru , 06.07.2012

2012 YILI YOKLAMA İŞLEMLERİNE AİT DUYURU

 

Milli Savunma Bakanlığımızın, 2012 yılı yoklama işlemlerine ait duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

 

1. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı Kanun’un 25. maddesi gereğince, müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

a.       1 Ocak 2012 tarihinde askerlik çağına giren 1993 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar,

b.       1993 ve daha sonra yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu (dahil) ve üstü olanlardan silah altına alınmak isteyenler,

c.        Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silah altına alınmak isteyenler,

d.       Halen erteli durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silah altına alınmak isteyenler,

e.        Erteleme süresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3. Tahsili lize mezunu (dahil) ve üstü olan yükümlülerin erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1993 doğumlularda muhtemel 24 Şubat 2013 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Yükümlüler yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;

a.       Nüfus cüzdanı

b.       İki adet vesikalık fotoğraf

c.        Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

d.       Meslek veya sanatlarına ait belgeler

e.        Sürücü belgesi ve fotokopisi

f.        Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları

g.        Verem Savaş Dispanseri’nden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında getireceklerdir.

5. Yurtdışında bulunan yükümlüler işlemlerini bulundukları yerdeki yurtdışı temsilciliklerimize başvurarak yaptıracaklardır.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar 1993 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 24 Şubat 2013 tarihine kadar;

a.       Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

b.       Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerde bulundurmayan yükümlüler, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 30. maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaklardır.

7. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.asal.msb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

8. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu