Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ağustos 2012 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 26.07.2012

AĞUSTOS 2012 ER CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK

YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

 

 

1. Ağustos 2012 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 

2.  Ağustos 2012 Er Celbi 1’inci Grupta sevke tabi yükümlülerin 22-24 Ağustos 2012, 2’inci grupta sevke tabi olanların 20-21 Eylül 2012 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 

3. Ağustos 2012 er celp döneminde;

 

A.    1992 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2012 olanlar,

 

B.     Celp dönemi Ağustos 2012 olmadığı halde, Ağustos 2012 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

C.     Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, ağustos 2012 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

4. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 01 Ağustos 2012 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden www.turkiye.gov.tr  adresinden öğrenebileceklerdir.

 

5. Ağustos 2012 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 01 Ağustos 2012 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 

6. Yükümlüler isim listelerinin ilan edildiği tarihten itibaren, sevk işlemlerini yaptırmak üzere nüfus cüzdanları ile birlikte en yakın askerlik şubesine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 

7. Ağustos 2012 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 24 Ağustos 2012 dahil, 2’inci grupta sevke tabi olanlardan 21 Eylül 2012 dahil tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek, sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde, kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

 

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu