Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Orta Bati Abd'deki Türk Toplumu Etkinlik Bülteni (ekim 2013) , 24.09.2013

ORTA BATI ABD'DEKİ TÜRK TOPLUMU ETKİNLİK BÜLTENİ (EKİM 2013)

 

Türk toplumunun değerli mensupları,

 

Görev bölgemizdeki vatandaş ve derneklerimiz tarafından düzenlenen toplumsal dayanışma ve etkileşimi arttırmaya yönelik sosyal etkinliklerin duyurulduğu “Orta Batı ABD’deki Türk Toplumu Etkinlik Bülteni’nin Ekim 2013 ayına ilişkin olanı için çalışmalara başlamış bulunuyoruz.

 

Ekim 2013 içinde bu çerçevedeki sosyal etkinlikleri düzenlemeyi öngören ve bu etkinliklerin anılan bültende yer almasını arzu eden vatandaş ve derneklerimizin, etkinliklerine ilişkin bilgileri aşağıdaki formatta hazırlayarak 26 Eylül 2013 tarihine kadar Başkonsolosluğumuzun consulate.chicago@mfa.gov.tr e-posta adresine göndermelerini rica ediyorum.

 

Dernek adı (açık halde), Etkinlik adı

(Sıra ile) Etkinliğin Tarihi, Günü, Saati, Açık Adresi, web adresi (varsa) ve RSVP için e-posta adresi (varsa) (Font: Times New Roman Size: 12)

 

 

Saygılarımla,

 

 

 

 

 

 

Fatih YILDIZ

T.C. Şikago Başkonsolosu