Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ağustos 2014 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 09.07.2014

1. Ağustos 2014 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2014 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 4-7 Ağustos 2014, ikinci grupta sevke tabi olanların 17-19 Eylül 2014 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

3. Ağustos 2014 er celp döneminde;
 
 a. 1994 doğumlu ve bunlarla isleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2014 olanlar,
 
 b. Celp donemi Ağustos 2014 olmadığı halde, Ağustos 2014 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,
 
 c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden Ağustos 2014 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilecekler, isteyen yükümlülerden birinci grupta sevke tabi olanlar 16 Temmuz 2014, ikinci grupta sevke tabi olanlar ise 3 Eylül 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerine gitmeden e-devlet kapısından sevk işlemini yapabileceklerdir.

5. Ağustos 2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

7. Ağustos 2014 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 7 Ağustos 2014 (dahil), ikinci grupta sevke tabi olanlardan 19 Eylül 2014 (dahil) tarihlerine kadar,  sevk işlemlerini yapmayan/yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol suresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet yer almaktadır.

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.


Saygıyla duyurulur.


T.C. Şikago Başkonsolosluğu