Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yolcu Beraberi Taşıtlar , 08.01.2016

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni hususunda ayrıntılı bilgiye Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün aşağıda kayıtlı web sayfasından ulaşılabilmektedir:

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar