Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Nüfus Hizmetleriyle Ilgili Olarak 6661 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler Hakkında Duyuru , 02.02.2016

Değerli Vatandaşlarımız,

Nüfus hizmetleriyle ilgili olarak 6661 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler 27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede;

- Adres değişikliğini yasal bildirim yükümlülüğü olan 20 iş günü içerisinde bildirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 1.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

- Vatandaşlarımızın doğum olayını bildirim yükümlülüğü devam etmekle birlikte,  bu yükümlülüğünü yasal süresi olan 60 gün içinde yerine getirmeyenlere; nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyenlere veya bu durumdaki  çocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

- Evlenme olayını yasal bildirim yükümlülüğü olan 30 gün içinde yerine getirmeyenlere 50 TL idari para cezası uygulanacaktır.       

Yukarıda kayıtlı idari para cezalarının işlem sırasında mahalli para karşılığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuru üzerinden ABD Doları olarak hesaplanacak olup, kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilecektir.    

Sözkonusu yasal değişiklikler çerçevesinde, vatandaşlarımızın herhangi bir idari para cezasına maruz kalmamaları için meydana gelen adres değişikliklerini en geç 20 iş günü içinde, evliliklerini ise en geç 30 gün içerisinde Başkonsolosluğumuza bildirmeleri gerektiği önemle duyurulur.