Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Şubat 2011 Er Celp Döneminde Silah Altına Alınacak Yükümlülere İlişkin Duyuru , 01.02.2011

DUYURU

 

Şubat 2011 er celbinde silah altına alınacak yükümlülere ait Milli Savunma Bakanlığı duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

 

1.      Şubat 2011 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 

2.      Şubat 2011 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 21-24 Şubat 2011; ikinci grupta sevke tabi yükümlülerin 4-6 Nisan 2011 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 

3.      Şubat 2011 er celp döneminde;

 

a.       1991 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2011 olanlar,

 

b.      Celp dönemi Şubat 2011 olmadığı halde Şubat 2011 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

c.       Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden Şubat 2011 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

4.      Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 4 Şubat 2011 tarihinden itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 

5.      Şubat 2011 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 4 Şubat 2011 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 

6.      Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için nüfus cüzdanları ile birlikte sevk tarihlerinden 10 gün önce askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 

7.      Şubat 2011 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 24 Şubat 2011 (24 Şubat dahil), ikinci  grupta sevke tabi olanlardan 6 Nisan 2011 (6 Nisan dahil) tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 

8.      Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 

9.      1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.