Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türk Amerikan Firma Veritabanı Projesi , 03.06.2011

Türk toplumunun değerli mensupları,

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ABD’ye yönelik ihracata ivme kazandırmak amacıyla, 2006 yılında hazırlanan “ABD ile Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Geliştirme Stratejisi” kapsamında belirlenen 6 hedef ABD eyaletinden birisi de Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde bulunan Illinois’dir.

“ABD ile Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Geliştirme Stratejisi”nin başarılı bir sonuca ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, Başkonsolosluğumuz Ticaret Ataşeliği tarafından, ABD’nin Orta-Batı bölgesinde faaliyet gösteren Türk Amerikan şirketlerine yönelik bir “Türk Amerikan Firma Veritabanı Projesi” çalışması başlatılmıştır.

ABD’nin Orta-Batı bölgesindeki Türk Amerikan şirketlerinin sözkonusu veritabanına kaydolmasıyla, şirketlerin profilleri ve faaliyet alanları hakkında bilgi sahibi olunması, Türk Amerikan şirketlerinin gerek kendi aralarında gerek Türkiye’deki ilgili resmi kurumlarla iletişiminin güçlendirilmesi ve Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

“Vatandaşlarımıza ulaşma ve vatandaşlarımız tarafından ulaşılabilir olma” anlayışıyla bugüne dek yürüttüğümüz benzer çalışmalara gösterilmiş olunan teveccühten aldığımız cesaretle, Türk Amerikan firmalarının da aşağıdaki linkten ulaşılabilecek formu doldurmak suretiyle, “Türk Amerikan Firma Veritabanı Projesine” ilgi göstereceklerine ve iştirak edeceklerine inanıyorum.

http://www.turkishtradechicago.org/register.html

Saygılarımla,

Fatih YILDIZ
Başkonsolos