Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mayis 2013 Er Celbinde Silah Altina Alinacak Yükümlülere Ait Duyuru , 18.04.2013

1. Mayıs 2013 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca mütekip maddelerde açıklanmıştır.

 

2. Mayıs 2013 er celbi birinci  grupta sevke tabi yükümlülerin 6-9 Mayıs 2013,  ikinci grupta sevke tabi olanların 17-19 Haziran 2013 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 

3. Mayıs 2013 er celp döneminde;

 

a.       1993 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Mayıs 2013 olanlar,

 

b.       Celp dönemi Mayıs 2013 olmadığı halde, Mayıs 2013 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

c.        Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden Mayıs 2013 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 19 Nisan 2013  tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 

5. Mayıs 2013 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 19 Nisan 2013 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, 19 Nisan 2013 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 

7. Mayıs 2013 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 9 Mayıs 2013 (dahil), ikinci grupta sevke tabi olanlardan 19 Haziran 2013 (dahil) tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu