Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kasım 2013 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 01.10.2013

1. Kasım 2013 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 

2. Kasım 2013 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 04-07 Kasım 2013, ikinci grupta sevke tabi olanların 16-18 Aralık 2013 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 

3. Kasım 2013 er celp döneminde;

 

a. 1993 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Kasım 2013 olanlar,

 

b. Celp dönemi Kasım 2013 olmadığı halde, Kasım 2013 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, Kasım 2013 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

ç. Ayrıca, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 86. ve 89. Maddelerine tabi iken aynı kanunun 36. Maddesi gereğince ertelemeleri yapılan ve ertelemeleri 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecek yükümlüler 02 Ocak 2014 tarihinde sevk işlemine tabi tutulacaklardır.

 

4. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 10 Ekim 2013 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 

5. Kasım 2013 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 10 Ekim 2013 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için; nüfus cüzdanları ile birlikte 10 Ekim 2013 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 

7. Kasım 2013 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 7 Kasım 2013 dahil, ikinci grupta sevke tabi olanlardan 18 Aralık 2013 dahil, 02 Ocak 2014 tarihinde sevke tabi olanlardan aynı gün askerlik şubelerine müracaat ederek, sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde, kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu