Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mayıs 2014 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 17.04.2014

1. Mayıs 2014 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 

2. Mayıs 2014 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 5-8 Mayıs 2014,  ikinci grupta sevke tabi olanların 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 

3. Mayıs 2014 er celp döneminde;

 

a. 1994 doğumlu ve bunlarla isleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Mayıs 2014 olanlar,

 

b. Celp donemi Mayıs 2014 olmadığı halde, Mayıs 2014 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 

c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden Mayıs 2014 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 

4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilecekler, isteyen yükümlüler sözkonusu tarihten itibaren askerlik şubelerine gitmeden e-devlet kapısından sevk işlemini yapabileceklerdir.

 

5. Mayıs 2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 

7. Mayıs 2014 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 8 Mayıs 2014 (dahil), ikinci grupta sevke tabi olanlardan 20 Haziran 2014 (dahil) tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol suresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Şikago Başkonsolosluğu