Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Hizmet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru , 11.05.2016

3201 sayılı yasa kapsamında yurtdışı borçlanmasından yararlanarak emeklilik hakkı elde edilmesi için SGK Kurumuna ibraz edilmesi gereken Belgeler ve bu kapsamda T.C. Şikago Başkonsolosluğunca düzenlenen Hizmet Belgesi Başvuruları Hakkında Duyuru


İşbu Duyuru kapsamında “Hizmet Belge”si düzenlenmesi işlemleri aşağıda belirtilen hususlar ile Ek’te yer alan açıklayıcı notlar çerçevesinde yapılacaktır.

ABD Sosyal Güvenlik Kurumundan (USA Social Security Administration-SSA) temin edilen ve ABD’de çalışılan yılları gösteren Social Security Statement” ve “Benefit Verification Letter” belge örnekleri, ABD’deki mutad uygulamalar kapsamında, ABD makamları önünde kullanılmak üzere düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, SSA veya Internal Revenue Service (IRS) tarafından onaysız (imzasız ve kaşelenmemiş) bilgisayar çıktısı şeklinde, ya da, kaşeli ve imzalı olarak Başkonsolosluğumuza sunularak hizmet belgesi düzenlenmesi talepleri Temsilciliklerimize ağır bir hukuki sorumluluk yüklemektedir. 

Bu tür belgelerin ABD’deki yabancı bir ülke temsilciliği olarak Başkonsolosluğumuzca kabul edilebilmesi için esas itibariyle “uluslararası geçerliğe sahip olacak şekilde” onay işlemine tabi tutulmaları icap etmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımızdan alınan son talimatlar çerçevesinde bu konu yeniden değerlendirilmiş ve hizmet belgesi düzenlenmesi için, vatandaşlarımızın aşağıda (A) ve (B) seçeneklerinde kayıtlı işlemleri tamamladıktan sonra başvuruda bulunmaları kararlaştırılmıştır: 

A) ABD Sosyal Güvenlik Kurumunun Maryland’daki merkezinden veya yerel Sosyal Güvenlik kurumlarından temin edilecek imzalı  ve onaylı belgelerin,  ABD Dışişleri Bakanlığı, Tasdik İşleri Dairesince (State Department, Office of Authentications) “Certification” veya "Apostil Onayı"na tabi tutulması.  

B)  ABD Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen imzalı/ ve/veya onaylı belgeler ile onaysız belgelerin,  sırasıyla noter, county clerk tarafından onaylanması ve ilgili  “Department of State Certification Unit” tarafından “Certification” veya “apostille” işlemine tabi tutulması,

AÇIKLAMA: Bu yöntemlerde, ABD makamlarınca yapılan tüm onay işlemleri esas itibariyle metne şamil olmaksızın yapılan bir imza tasdiki işleminden ibaret olacak olmakla birlikte, belgelerdeki onaylar, uluslararası kullanım bakımından belgelere resmi özellik ve nitelik kazandıracaktır. Hizmet belgesinin, “apostil onayı alınmış belge”ye göre düzenlenmesi ise, apostil onaylı belgenin Temsilciliklerimiz tarafından onaylanacağı anlamına gelmemektedir. Bu belge, düzenleyeceğimiz hizmet belgesinin ekine konulacak belge olarak işleme tabi tutulacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kabul etmesi koşuluyla, vatandaşlarımız “apostil onayı” alınmış ve Türkçeye tercümesi yaptırılmış belge ile doğrudan Türkiye’de de işlem yaptırabileceklerdir.