Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Çıkış İşlemleri , 28.07.2016

Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hak sahipleri ve Umuma Mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın yurtdışına çıkışlarındaki uygulama hakkında duyuru

1- Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hamili kamu görevlileri, mensubu bulunduğu makamın yetkili amirin vereceği yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurt dışına çıkış yapabileceklerdir.

2-  Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hamili olan kamu çalışanının hakkından dolayı pasaport alan eş ve çocukları için, çalışanın kurumundan alacağı “ kurumumuzda görevli çalışanımızın yurtdışına çıkmasında mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından dolayı pasaport hamili olduğu’’ şeklinde yazı alınması halinde çıkış işlemleri yapılacaktır.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

4- Emniyet Teşkilatından 01/01/2014 tarihinden önce emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 01/01/2014 tarihinden sonra emekli olan veya müstafi sayılan Emniyet Teşkilatı mensupları, ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlükleri/Personel Şube Müdürlüklerinden İl Emniyet Müdürünün/veya yetkili kılacağı kişinin bilgisi dahilinde,  alacakları yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belge ile çıkış yapabileceklerdir.

6- Sarp hudut kapısından çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyenlerin, Nüfus Cüzdanı veya Umuma Mahsus Pasaport ile çıkış yapmak istemeleri halinde, SGK internet sitesinden memur olmadıkları tespit edilen kişilerin yurtdışına çıkışına izin verilecektir.  Memur olanlardan gerek T.C. kimliği, gerekse pasaportu ile çıkış yapmak isteyenlerin ise yukarıda belirtilen 1 inci ve 2 inci maddelerde izah edildiği şekliyle yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına ilişkin belgeyi görevlilere ibraz etmek suretiyle çıkış işlemleri sağlanacaktır.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu