Türkiye Cumhuriyeti

Şikago Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Abd Noterleri Tarafından Düzenlenmiş Vekaletnameler Konusunda Duyuru , 29.03.2017

ABD’deki Başkonsolosluklarımız tarafından düzenlenen vekaletnameler dışındaki, ABD noterleri tarafından düzenlenen vekaletnamelerin;

- İngilizce ve ilgilinin fotoğrafını içerir bir şekilde düzenlenmiş olması,

- "Apostille" şerhi içermesi veya vekaletnameyi düzenleyen noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından onaylanmış olması, sözkonusu yerel makamın imza ve mührünün ise o yerdeki Başkonsolosluğumuz tarafından onaylanmış olması,

- Talep konusu işleme ilişkin yetki içermesi ve

- Vekaletnamenin noter onaylı Türkçe çevirisinin de tapu müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelerin fotoğraflı olarak düzenlenmesi zorunludur.”